• No products in the cart.

تمدن یهود از محمد تا اسپینوزا. مروری بر فرهنگ و جامعه یهودی از پایه های ربانی آن در اواخر دوران باستان تا طلوع مدرنیته در قرن هفدهم

(

امتیاز )

۲۱

دانش پذیر

ثبت شده توسط:
۲۲ مهر ۱۳۹۹

مشخصات دوره:

۸۰,۰۰۰ تومان
۱ هفته, ۳ روز

تعداد درس:

۲۵

 واحد درسی

نشان دوره

توضیحات:

بین صلیب و هلال: تمدن یهود از محمد تا اسپینوزا مروری بر فرهنگ و جامعه یهودی از پایه های ربانی آن در اواخر دوران باستان تا طلوع مدرنیته در قرن هفدهم است.

برنامه درسی:

 • بین صلیب و هلال – قسمت اول ۰۰:۰۲:۰۲
 • بین صلیب و هلال – قسمت دوم ۰۰:۳۰:۵۳
 • بین صلیب و هلال – قسمت سوم ۰۰:۳۰:۴۱
 • بین صلیب و هلال – قسمت چهارم ۰۰:۳۰:۴۵
 • بین صلیب و هلال – قسمت پنجم ۰۰:۳۰:۴۱
 • بین صلیب و هلال – قسمت ششم ۰۰:۳۰:۴۲
 • بین صلیب و هلال – قسمت هفتم ۰۰:۳۰:۴۰
 • بین صلیب و هلال – قسمت هشتم ۰۰:۳۰:۳۸
 • بین صلیب و هلال – قسمت نهم ۰۰:۳۰:۴۳
 • بین صلیب و هلال – قسمت دهم ۰۰:۳۰:۳۹
 • بین صلیب و هلال – قسمت یازدهم ۰۰:۳۰:۳۸
 • بین صلیب و هلال – قسمت دوازدهم ۰۰:۳۰:۲۳
 • بین صلیب و هلال – قسمت سیزدهم ۰۰:۳۱:۳۵
 • بین صلیب و هلال – قسمت چهاردهم ۰۰:۳۱:۰۰
 • بین صلیب و هلال – قسمت پانزدهم ۰۰:۳۰:۴۲
 • بین صلیب و هلال – قسمت شانزدهم ۰۰:۳۰:۳۹
 • بین صلیب و هلال – قسمت هفدهم ۰۰:۳۰:۴۳
 • بین صلیب و هلال – قسمت هجدهم ۰۰:۳۰:۴۷
 • بین صلیب و هلال – قسمت نوزدهم ۰۰:۳۰:۵۷
 • بین صلیب و هلال – قسمت بیستم ۰۰:۳۰:۳۹
 • بین صلیب و هلال – قسمت بیست و یکم ۰۰:۳۰:۴۰
 • بین صلیب و هلال – قسمت بیست و دوم ۰۰:۳۰:۵۶
 • بین صلیب و هلال – قسمت بیست و سوم ۰۰:۳۰:۴۷
 • بین صلیب و هلال – قسمت بیست و چهارم ۰۰:۳۰:۴۷
 • بین صلیب و هلال – قسمت بیست و پنجم ۰۰:۳۱:۲۸
تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت برای شرکت نور رایانه سپهر محفوظ است © 2020