• No products in the cart.

روایتی جذاب و اسرار آمیز از دوران یونان و روم باستان توسط پروفسور جان آر هیل

(

امتیاز )

۲۰

دانش پذیر

ثبت شده توسط:
۲۲ مهر ۱۳۹۹

مشخصات دوره:

۷۰,۰۰۰ تومان
۱ هفته, ۳ روز

تعداد درس:

۳۷

 واحد درسی

نشان دوره

توضیحات:

دکتر هیل با آمیختن ماجراهای عجیب و غریب ، بینش های غیر منتظره و اسرار ماندگار تاریخ افسانه ای باستان شناسی و با حکایت هایی از تجربه میدانی گسترده خود ، روایتی جذاب را خلق می کند که مانند مجموعه ای از داستان های پلیسی گسترش می یابد و چشم انداز جدیدی را برای دیدن جهان فراهم می کند.

برنامه درسی:

 • باستان شناسی یونان و روم – قسمت اول ۰۰:۰۱:۵۵
 • باستان شناسی یونان و روم – قسمت دوم ۰۰:۳۱:۰۴
 • باستان شناسی یونان و روم – قسمت سوم ۰۰:۳۰:۴۶
 • باستان شناسی یونان و روم – قسمت چهارم ۰۰:۳۱:۱۲
 • باستان شناسی یونان و روم – قسمت پنجم ۰۰:۳۰:۵۹
 • باستان شناسی یونان و روم – قسمت ششم ۰۰:۳۱:۰۲
 • باستان شناسی یونان و روم – قسمت هفتم ۰۰:۳۰:۳۱
 • باستان شناسی یونان و روم – قسمت هشتم ۰۰:۳۰:۵۹
 • باستان شناسی یونان و روم – قسمت نهم ۰۰:۳۰:۵۶
 • باستان شناسی یونان و روم – قسمت دهم ۰۰:۳۱:۰۲
 • باستان شناسی یونان و روم – قسمت یازدهم ۰۰:۳۳:۳۸
 • باستان شناسی یونان و روم – قسمت دوازدهم ۰۰:۳۲:۲۴
 • باستان شناسی یونان و روم – قسمت سیزدهم ۰۰:۲۹:۵۹
 • باستان شناسی یونان و روم – قسمت چهاردهم ۰۰:۳۱:۱۷
 • باستان شناسی یونان و روم – قسمت پانزدهم ۰۰:۳۱:۱۲
 • باستان شناسی یونان و روم – قسمت شانزدهم ۰۰:۳۱:۲۴
 • باستان شناسی یونان و روم – قسمت هفدهم ۰۰:۳۱:۰۰
 • باستان شناسی یونان و روم – قسمت هجدهم ۰۰:۳۰:۰۶
 • باستان شناسی یونان و روم – قسمت نوزدهم ۰۰:۳۰:۳۶
 • باستان شناسی یونان و روم – قسمت بیستم ۰۰:۳۱:۱۹
 • باستان شناسی یونان و روم – قسمت بیست و یکم ۰۰:۳۰:۵۸
 • باستان شناسی یونان و روم – قسمت بیست و دوم ۰۰:۳۰:۱۷
 • باستان شناسی یونان و روم – قسمت بیست و سوم ۰۰:۳۱:۱۳
 • باستان شناسی یونان و روم – قسمت بیست و چهارم ۰۰:۳۱:۰۷
 • باستان شناسی یونان و روم – قسمت بیست و پنجم ۰۰:۳۰:۵۳
 • باستان شناسی یونان و روم – قسمت بیست و ششم ۰۰:۳۱:۴۳
 • باستان شناسی یونان و روم – قسمت بیست و هفتم ۰۰:۳۰:۳۲
 • باستان شناسی یونان و روم – قسمت بیست و هشتم ۰۰:۳۱:۲۷
 • باستان شناسی یونان و روم – قسمت بیست و نهم ۰۰:۳۰:۴۸
 • باستان شناسی یونان و روم – قسمت سی ام ۰۰:۳۳:۲۱
 • باستان شناسی یونان و روم – قسمت سی و یکم ۰۰:۳۱:۳۹
 • باستان شناسی یونان و روم – قسمت سی و دوم ۰۰:۳۲:۳۲
 • باستان شناسی یونان و روم – قسمت سی و سوم ۰۰:۳۱:۰۸
 • باستان شناسی یونان و روم – قسمت سی و چهارم ۰۰:۳۳:۱۰
 • باستان شناسی یونان و روم – قسمت سی و پنجم ۰۰:۳۰:۴۸
 • باستان شناسی یونان و روم – قسمت سی و ششم ۰۰:۳۰:۰۶
 • باستان شناسی یونان و روم – قسمت سی و هفتم ۰۰:۳۱:۴۱
تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت برای شرکت نور رایانه سپهر محفوظ است © 2020