• No products in the cart.

در طول ۲۴ سخنرانی جذاب ، پروفسور مارک برکسون شما را به گشت و گذار در جهان ما و فرهنگ های مذهبی آن سوق می دهد.

(

امتیاز )

۲۰

دانش پذیر

ثبت شده توسط:
۲۲ مهر ۱۳۹۹

مشخصات دوره:

۷۰,۰۰۰ تومان
۱ هفته, ۳ روز

تعداد درس:

۲۴

 واحد درسی

نشان دوره

توضیحات:

در طول ۲۴ سخنرانی جذاب ، پروفسور مارک برکسون شما را به گشت و گذار در جهان ما و فرهنگ های مذهبی آن سوق می دهد.

برنامه درسی:

 • سواد فرهنگی برای دین – قسمت اول ۰۰:۳۱:۰۰
 • سواد فرهنگی برای دین – قسمت دوم ۰۰:۳۰:۱۳
 • سواد فرهنگی برای دین – قسمت سوم ۰۰:۳۱:۱۳
 • سواد فرهنگی برای دین – قسمت چهارم ۰۰:۳۰:۴۱
 • سواد فرهنگی برای دین – قسمت پنجم ۰۰:۳۰:۲۶
 • سواد فرهنگی برای دین – قسمت ششم ۰۰:۳۰:۱۹
 • سواد فرهنگی برای دین – قسمت هفتم ۰۰:۳۱:۱۷
 • سواد فرهنگی برای دین – قسمت هشتم ۰۰:۳۰:۰۰
 • سواد فرهنگی برای دین – قسمت نهم ۰۰:۳۱:۴۸
 • سواد فرهنگی برای دین – قسمت دهم ۰۰:۳۰:۵۸
 • سواد فرهنگی برای دین – قسمت یازدهم ۰۰:۳۰:۰۱
 • سواد فرهنگی برای دین – قسمت دوازدهم ۰۰:۳۱:۳۴
 • سواد فرهنگی برای دین – قسمت سیزدهم ۰۰:۲۹:۳۷
 • سواد فرهنگی برای دین – قسمت چهاردهم ۰۰:۳۱:۲۱
 • سواد فرهنگی برای دین – قسمت پانزدهم ۰۰:۲۹:۴۵
 • سواد فرهنگی برای دین – قسمت شانزدهم ۰۰:۳۱:۱۴
 • سواد فرهنگی برای دین – قسمت هفدهم ۰۰:۳۳:۳۰
 • سواد فرهنگی برای دین – قسمت هجدهم ۰۰:۳۲:۳۸
 • سواد فرهنگی برای دین – قسمت نوزدهم ۰۰:۳۲:۵۶
 • سواد فرهنگی برای دین – قسمت بیستم ۰۰:۲۹:۵۵
 • سواد فرهنگی برای دین – قسمت بیست و یکم ۰۰:۳۲:۵۶
 • سواد فرهنگی برای دین – قسمت بیست و دوم ۰۰:۳۰:۵۸
 • سواد فرهنگی برای دین – قسمت بیست و سوم ۰۰:۳۱:۱۳
 • سواد فرهنگی برای دین – قسمت بیست و چهارم ۰۰:۳۳:۴۲
تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت برای شرکت نور رایانه سپهر محفوظ است © 2020